Geldrop-foto.nl


Foto-Serie gemeente Geldrop


Geldrop is gelegen aan het Eindhovens Kanaal en wordt doorsneden door de Kleine Dommel en de spoorlijn Eindhoven - Weert. In 2019 had Geldrop 28.810 inwoners. Historisch gezien is Geldrop ontstaan uit 3 kernen: Geldrop, Braakhuizen, dat ten oosten van de Kleine Dommel ligt en Hoog Geldrop ten westen van de spoorlijn. De gemeente Geldrop verenigde zich in 1921 met Zesgehuchten. In 1972 werd de wijk Tivoli en de gehuchten Riel en Gijzenrooi aan Eindhoven overgedragen. Op 1 januari 2004 fuseerde ze met Mierlo tot Geldrop-Mierlo.

Geachte bezoeker,

Dit fotoalbum bevat foto's die gemaakt zijn in Geldrop met uitzondering van de Coevering, daarvoor hebben we een ander foto-album beschikbaar.

De foto's zijn beperkt tot een grootte van 1000*800 pixels, mooi om te bekijken in de browser, maar met weinig detail om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Mocht u interesse hebben in de originele foto stuur dan even een email naar redactie@wijkbladcoevering.nl met de naam van de foto. Ook kunnen we een foto voor u verwijderen uit de foto-serie.

De originele foto's zijn alleen in mijn bezit. De foto's worden niet commercieel verhandeld of aan derden verstrekt.

Veel kijkplezier

+Rob Biesters+
[http://www.geldrop-foto.nl]
redactie@wijkbladcoevering.nl

Geldrop 2003-2020

Klik op één van de onderstaande wijken om de foto-series te bekijken.

Kasteel en Kasteeltuin Geldrop

Het kasteel van Geldrop is een kasteel met een park dat zich midden in het centrum van Geldrop bevindt, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is gelegen in het dal van de ter plekke druk meanderende Kleine Dommel.

Historische bronnen van de heerlijkheid Geldrop gaan terug tot 1340, maar ze is vermoedelijk ouder en mogelijk was het oorspronkelijk een leen dat uitgegeven was door de hertog van Gelre.. Pas in 1403 wordt gesproken van een huys ende hoffgoet, moilne, etc., de gebruikelijke inventaris van een heerlijkheid. Dat is het eerste document waarin sprake is van een kasteel. In 1405 is sprake van 't huys tot Geldorp met de voirborcht, waarmee eveneens het kasteel wordt bedoeld. .

In 1870 werd de Engelse landschapstuin aangelegd, waarvan de fraaie bomen, waaronder een erg oude en zware mammoetboom, de bosanemonen en de stinsenflora nog altijd bijzonder mooi zijn. Het huidige landgoed is 11 ha groot en vrij toegankelijk. Het biedt een afwisselende plantengroei en een overgang van parkachtige naar meer natuurlijke omgeving in de richting van de Kleine Dommel. In het park leven vogels zoals het boomklevertje en kleine bonte specht; van tijd tot tijd laat zich de ijsvogel zien.

Akert

Akert is een wijk in het dorp Geldrop in de gemeente Geldrop-Mierlo. De wijk ligt tussen de Laan der Vier Heemskinderen, het Bogardeind, de A67 en de Kleine Dommel en bestaat vooral uit rijtjeshuizen en flats. De straten zijn genoemd naar bomen, zoals de Appelaar, het Olmenhof en het Elzenhof.

Braakhuizen Noord

Braakhuizen-Noord is een wijk in Geldrop in de Noord-Brabantse gemeente Geldrop-Mierlo. Het wordt in het noorden begrensd door het Eindhovens Kanaal, in het oosten door de grens met Mierlo, in het zuiden door de Mierloseweg en in het westen door de Kleine Dommel. De Kievit, begrensd door de Wielewaal en het noordelijk deel van de Nuenenseweg is een buurt van Braakhuizen-Noord.

Braakhuizen Zuid

Braakhuizen-Zuid is een wijk in Geldrop in de gemeente Geldrop-Mierlo. Het wordt in het noorden begrensd door de Mierloseweg, in het oosten door de grens met Mierlo, in het zuiden door de Sluisstraat en in het westen door de Kleine Dommel.

Centrum

De naam Geldrop betekent vermoedelijk: 'Gelders dorp'. Geldrop was vroeger een enclave van het hertogdom Gelre in het Brabantse land. Daarbij is een metathese van de r opgetreden. De plaats Geldrop staat echter als Geeldorp vermeld op een landkaart van Blaeu (Quarta pars Brabantiae cujus caput Sylvaducis) uit 1645. Taalkundig is deze atlas echter geen graadmeter. Een plaquette op het Kasteel Geldrop vermeldt de naam Geldorp.

Coevering

De plannen voor de Coevering werden in 1965 gemaakt. In de Coevering, aan de zuidoostrand van Geldrop, zouden ruim 13.000-tal mensen komen wonen, gedeeltelijk in hoogbouw. Hiermee was de Coevering de enige wijk met hoogbouw. Uiteindelijk zijn de plannen aangepast en werd er minder hoogbouw gebouwd. Ruim 8000 mensen konden een woning krijgen in de Coevering. In 2003 is gestart met de sloop van 5 flats aan de J. Carstenszweg waardoor er nu nog minder hoogbouw is.

Genoenhuis

Genoenhuis, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, was een van de zes gehuchten van de voormalige gemeente Zesgehuchten. De naam is waarschijnlijk ontstaan uit een verbastering van Gindse noewe (nieuwe) huis. Sinds het eind van de jaren negentig is het ook de naam van een woonwijk in de plaats Geldrop gelegen tussen het oude gehucht en de Spoorlijn Eindhoven - Weert. In de wijk liggen straten die zijn genoemd naar personages en andere termen uit het boek In de ban van de ring; er is ook een Laan van Tolkien.

Hout

Hout, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, was een van de zes gehuchten van de voormalige gemeente Zesgehuchten. Het is nu een deel van Geldrop.

Overburght

In Geldrop stonden in de 14e eeuw twee burchten waarvan kasteel 'Aan de kleine Dommel' de tand des tijds doorstond. Het andere verdween maar bleef in de collectieve herinnering. De geschiedenis werd geactualiseerd met nieuwbouwplan 'Overburght' dat in de stijl van de vroegere kastelen is gebouwd.

Zesgehuchten

Zesgehuchten is een voormalige gemeente in Noord-Brabant. Het grondgebied behoorde tot 1810 tot de Heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten. Het bestond uit de zes gehuchten Hoog Geldrop, Hulst, Hout, Riel, Gijzenrooi en Genoenhuis.

Nachtfoto's

Een serie nachtfoto's van Geldrop.

Oude foto's

Oude foto's van Geldrop.

Skandia

Skandia is een wijk in het dorp Geldrop in de gemeente Geldrop-Mierlo. De wijk ligt aan de Kleine Dommel en bestaat vooral uit rijtjeshuizen. De wijk heeft 3250 inwoners. De basisscholen Dommeldal en Nut zijn in deze wijk gevestigd.